Հնչյունափոխություն

1.Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ (ու-ն գաղտնավանկի ը)
ծաղիկ-ծաղկաման (ի-ն սղվել է)
համբույր-համբուրել (ույ-ու)

հին-հնամենի (ի-ն սղվել է) բազուկ-բազկաթոռ (ու-ն սղվել է), պատիժ-պատժել(ի-ն սղվել է), ողջույն-ողջունել (ույ-ու), աշխույժ-աշխուժություն (ույ-ու), մատյան-մատենագիր (յա-ե), պարտեզ-պարտիզպան (ե-ի), գլուխ-գլխավոր (ու-ն սղվել է), էշ-իշամեղու (է-ի):

2. Տրված բառերի վերջից բաղադրիչներ ավելացնելով՝ բառեր կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունափոխություն:

ա) բուրդ-բրդյա, սիրտ-սրտագին, կույր-կուրորեն, ճահիճ-ճահճային, ալյուր-ալրոտ, կեզ-կիզիչ, ատամնաբույժ-ատամնաբուժական
բ) վիշտ-վշտալից, թույլ-թուլորեն, ծնունդ-ծննդյան, հաշիվ-հաշվարկ, արթուն-արթնանալ, հույն-հունական, տույժ-տուժած

3.Վերականգնիր տրված բառերի անհնչյունափոխ ձևերը՝

ձնծաղիկ-ձյուն, թխահեր-թուխ, սառցահատ-սառույց, երգչախումբ-երգիչ, կիսել-կես, ըմպանակ-ումպ, մեղվապահ – մեղու, հունական – հույն, կղզյակ-կղզի:

English test

  • Մարկ Մարուքյան

Revision

5-…2. grade

Name…Mark………Surname…Marukyan……….

Բայերը դիր ճիշտ ժամանակաձևով։

Last night I (sleep) very badly.

Last night I slept very badly.

I (sit) alone and (read) a newspaper now.

I am sitting alone and reading a newspaper now.

I (look) up and (see) a man yesterday.

I looked up and saw a man yesterday.

They (laugh) and (smile) about something now.

They are laughing and smiling about something now.

The waiter (come) over to me tomorrow.

The waiter will come over to me tomorrow.

I (not wear) any trousers.

I don”t wear any trousers.

We usually /have dinner/ at 6 o’clock.

We usually have dinner at 6 o’clock.

Many years ago she /live/ in London.

Many years ago she lived in London.

Տեղադրիր այս նախդիրները՝  on, to, at, in.

You sit on my chair.

They look at the beautiful picture.

I am listening to a radio.

She keeps her  clothes in her wardrobe.

They are sitting at the table.

The lessons begin at 9 o’clock.

The food is on the table.

 Ընտրիր ճիշտ տարբերակը։

1. All my friends know English better than me. a) better b) good c) best

2. One of my friends is the worst student in the class. He doesn’t like to study. a) bad b) worse c) worst

3. My school bag is heavier than my friend’s bag. a) heavy b) heavier c) heaviest

4. I am the worst dancer in the world. a) bad b) worse c) worst

5. My grandfather has a lot of books. But he has less books than we have in our school library. a) little b) less c) least

6. She is  the most beautiful girl at school.. a) many b)more c) most

Տեղադրիր ճիշտ տարբերակը։

There are many books on the shelf. /many, much/

Is there any milk in the fridge? /some, any/

There is some cake on the table. /some, any/

There aren’t any bikes in the street./some, any/

How many bananas are there? /many, much/

There is much sugar in the pot./ many, much/

Գործնական աշխատանք

Ուղղիր սխալները.

Հանձինս Թումանյանի` մենք ունենք ազգային մեծ բանաստեղծ: Թումանյանը ստեղծագործել է դեռ դպրոցական տարիներից, երբ առաջին անգամ սիրահարվել է իր դասընկերուհուն` գրելով`
-Հոգո՛ւս հատոր,
Սրտի՛ս կտոր,
Դասիս համար,
Դու մի՛ հոգար…
Փոքրիկ Հովհաննեսը հաճախ էր թողնում դասերը, փախնում իր սիրած վայրերը… Թումանյանի թանգարանը գտնվում է Մոսկովյան փողոցում:Թումանյանի թանգարանում կարելի է նրան տեսնել էլեկտրոնային ձևով` ակնոցը աչքին, գլխարկը` գլխին, ձեռնափայտը` ձեռքին: Բազմիցս նա գրել է իր մայրիկի, հայրիկի, իր մանկության մասին: Թումանյանն ուներ տաս երեխա, որոնց տարբեր խորհուրդներ էր տալիս: Կարևորում էր տան կարգ ու կանոնը` ասելով, որ մաքրությունը առողջության հիմքն է: Չէր սիրում, երբ տեսնում էր սենյակում որևէ ավելորդ իր: Ազգը հպարտանում է Թումանյանով:

Թումանյանի մասին

Արկղիկ, որում տարիներ շարունակ պահվել է հայոց բանաստեղծի սիրտը

Հովհաննես Թումանյանը շատ ծանր հիվանդ էր: Երբ հայտնաբերվել է նրա հիվանդությունը,  որոշվել է գրողին Բեռլին տեղափոխել, վիրահատել, բժշկել: Ճանապարհին՝ Մոսկվայում, նրա վիճակը սաստիկ վատանում է: Թումանյանին պառկեցնում են հիվանդանոց, որտեղ նա մահանում է: Թումանյանի որդին՝ Արեգը, խնդրում է տեղի  բժիշկներին, որոնք հատուկ քիմիական մշակման են ենթարկում Թումանյանի սիրտը, այն հանձնել իրեն: Սիրտը դնում են ֆորմալինի լուծույթի մեջ, և Արեգը հոր սիրտն իր հետ տանում է Թիֆլիսի իրենց տուն: Թումանյանի սիրտը 17 տարի գեղեցիկ արկղի մեջ պահվում է նրա տան աշխատասենյակում: 1940 թվականին Երևանի բժշկական համալսարանի նամակ-խնդրանքով սիրտը բերվում է Երևան ու ցուցադրվում է Բժշկական համալսարանի նորաբաց թանգարանում:  Այնտեղ սիրտը մնացել է մինչև 1994 թվականը: «Այդ տարի լրանում էր Թումանյանի ծննդյան 125-ամյակը: Հայաստանի կառավարության որոշմամբ՝ բանաստեղծի սիրտը տանում են Դսեղ ու թաղում են գրողի հայրական տան բակում: Հետագայում բանաստեղծի թաղված սրտի վրա մատուռ է կառուցվում»

Цветик-семицветик-3

1.   Кто автор сказки «Цветик-семицветик».

_____В.Катаев________________________________________________________________

2. Перечисли героев сказки «Цветик-семицветик».   Женя, бабушка, мальчики, мама, Витя, Павлик______________________________

____________________________________________________________________________

3. Как звали братика Жени? Павлик____________________________________________________

4. Какие любимые птицы Жени? Вороны________________________________________________

5. Сколько и каких баранок купила Женя?  Семь баранок, две с маком, две с тмином, две с сахаром, одну розовую _______________________________________

6.  Кто съел все баранки?  Собачка______________________________________________________

7. Как Женя заблудилась? Она бежала за собакой.______________________________________________________

8. Кто виноват в том, что Женя заблудилась?  Виноваты собака, и Женя, потому что она была невнимательная. _____________________________________

9. Какие цветы росли в садике старушки? Цветы вроде ромашки, а на самом деле волшебные.______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Что нужно было сделать, чтобы цветик-семицветик исполнил желание?

Оторвать лепесток, бросить его и сказать заветные слова._________________________________________________________________________

________________________________________________

12. Перечислите, на какие желания потратила Женя лепестки цветика-семицветика.

Оказаться дома с баранками, починить мамину любимую вазу, оказаться на Северном полюсе, вернуться с полюса, стать хозяйкой всех игрушек на свете, вернуть игрушки обратно, вылечить Витю.

13. Куда не берут мальчишки девчонок?  На северный полюс_________________________________________

14. Сколько градусов было на Северном полюсе, когда там оказалась Женя?_____-100 градусов____

15. Сколько и каких белых медведей вышли к девочке из-за льдины? Семь медведей: нервный, злой, в берете, потертый, помятый, рябой, самый большой.

16. Лепесток какого цвета помог Жене вернуться с Северного полюса домой? ____Зеленый_____

17. Какое желание исполнил фиолетовый лепесток? _____Игрушки исчезли.___________________________

18. «Женя вдруг увидела превосходного мальчика». Напиши его имя? ________Витя________

19. Какое желание Жени Вам больше пришлось по душе? Почему? Женя загадала, чтобы мальчик выздоровел. Она очень хорошо сделала, ведь она помогла мальчику, а не захотела что-то для себя. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Окажись у Вас в руках такой цветик-семицветик, какое желание Вы бы загадали? Одно, самое-самое заветное.  Я бы захотел быть богатым, чтобы путешествовать и всем помогать. _______________________________________________

My home

Me and my family live in an apartment. My favorite room is my room because it is comfortable for me to play, to draw and to sleep in it. We have four rooms in our apartment. In the living room we have a sofa, two armchairs, a table, a TV set. There are a bed, a table, a chair, a carpet, a big basket for toys and games and beautiful lights on the wall. In our kitchen we have a table, chairs, a fridge, an oven, cupboards, and a washing-machine. I like to invite friends to our house. We play and talk. We have a garage in front of our house. In the future, I would like to have a big house with a swimming-pool and a garden.

Արմատ և ածանց

Արմատ և ածանց

Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահատող մասն է, հիմքը: Արմատը արտահայտում է բառի հիմնական իմաստը և չի բաժանվում բաղադրիչների:

Օրինակ՝ թագ արմատից ունենք թագավորանթագթագուհի բառերը:

Բառի վերջից կամ  սկզբից ավելացող մասնիկները, որոնք փոխում են բառի իմաստը և կազմում նոր բառեր, կոչվում են ածանցներ:

Օրինակ՝ տուն-անտունգիրգրություն, խմորխմորեղեն:

Այս բառերի ան, ություն, եղեն մասնիկները ածանցներ են:

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւ: Արմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

ան+ամոթ, ամպ +ոտ, քար + ոտ, օդ + ային, դժ + գոհ, հեռ + ավոր, բար+ություն, գր+ավոր, ան+որոշ,  տ+հաճ:

2. Գտիր հետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց, ամառային-ամառ
ջերմություն, ջերմանավ – ջերմ
նավահանգիստ, նավավար-նավ
վարիչ, վարել, ղեկավար-վարել
հազարավոր, հազարամյակ-հազար

3. Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատներով՝

քարաշեն, հողոտ, դասարան, անտուն, երկարատև, հերոսային, սխալվել

4.Կազմիր բառեր հետևյալ ածանցներով՝

կեղծավոր, արձակուրդ, գնորդ, մանկական, դասարան,  կասկածանք, կարմրավուն

5.Գրիր մեկ բառով՝

մարդ, որը լողում է-լողորդ
մարդ, որը հեծանիվ է քշում-հեծանվորդ
մարդ, որը մեքենա է վարում-վարորդ
մարդ, որը ճամփա է գնում-ճանփորդ
մարդ, որն առաջնորդում է-առաջնորդ
մարդ, որը որս է անում-որսորդ
մարդ, որն անցնում է ինչ-որ տեղով-անցորդ
մարդ, որը գնումներ է կատարում-գնորդ

Ո՞ր ածանցը ավելացավ բոլոր բառերը կազմելիս:

որդ

6.Ի՞նչ բաղադրիչներից են կազմված գետակ, անբիծ, քարափ, ծով, ձոր, դասարան բառերը: Բաժանիր բաղադրիչների: Օրինակ՝ մայրիկ-մայր+իկ, անտուն-ան+տուն, գրատախտակ-գիր+ա+տախտակ, սեղան-չի բաժանվում և այլն:

գետ+ակ  

ան+բիծ

 քար+ափ

 ծով –չի բաժանվում

ձոր –չի բաժանվում

դաս+արան 

Проверочная работа

Проверочная работа

Прочитайте предложения. Задайте вопросы к выделенным словам. 

Образец(кто?) Мальчик развёл костёр. – Мальчик (что сделал?)
развёл костёр.

Множественное число (հոգնակի թիվ)
кто, что? что сделали?

1.Мальчики (кто?) развели костёр. Берёзы (что?) выросли у самой дороги. У самой дороги росла берёза (что?) . Родник (что?) поил людей свежей водой. Озеро ( что) блестело на солнце. Мальчики (кто?) собрали сухие ветки. Весной ветки берёзы ( что?) покрыли молодые листочки. Весной прилетели (кто ) перелётные птицы.  Летом люди (кто?) отдыхали в тени под старым деревом.  Школьники (кто?) разожгли костёр.

2

Перепишите предложения, допишите окончания.
1. Зимой птицы улетели  в тёплые края. 2. Весной зацвели деревья в саду.
3. Мальчики развели  костёр. 4. Вода из родника восстанавливала силы.
5. Люди придумали собирать дождевую воду в железные баки.

3.

Перепишите предложения. Данные в скобках слова употребите во множественном числе. Подчеркните их окончания.
1. Осенью (стаи) птиц улетают на юг. 2. (Родники) – это подземные (воды).
3. Самые страшные (засухи) ничего не могли с ним поделать. 4. Люди
придумали собирать дождевую воду в железные (баки). 5. Глотка этой
волшебной воды хватит, чтобы восстановить (силы). 6. Люди с недоверием
слушали (рассказы) стариков о волшебном источнике. 7. С гор сползают
(тучи).

Դարձվածքներ

Ծուռ հայելու մեջ – ոչ իրական, կեղծ

Թքում ես երեսին, ասում է՝ անձրև է գալիս – չի ամաչում իր արածից

Ճակատը չափել – շատ գովել

Ճակատը պարզ անել – ակնկալիքները արդարացնել

Վահանով վերադառնալ – հաղթանակ տարած

ոտքդ քարին չդիպչի – դժվարություններ չհանդիպես

թանաքը չչորացած – շատ քիչ ժամանակ անցած

ճակատը դեմ անել – համարձակ լինել

պայման անել – համաձայնության համար պահանջ ներկայացնել

լուսնից իջնել – անտեղյակ լինել

Հ. Թումանյան, Ա՛խ, ես երանի

Ա՛խ, ես երանի
Կայծակ լինեի,
Որոտ– ճայթյունով
Մըռայլ ամպերից
Ժայթքեի ըմբուսո,
Զարկեի ուժգին,
Պատռեի խավար
Կամարը երկնի,
Ցույց տայի մարդուն
Գաղտնիքը վերին,
Որ տեսներ՝ այնտեղ
Ի՞նչ բան կա ահեղ,
Կամ ո՞վ է նըստած
Եվ ո՞ւր է աստված…


Create your website at WordPress.com
Get started